Privacy

  • Jouw rechten

Jongeren en ouders kunnen kijken op www.privacy.jeugdconnect.nl hoe er met gegevens om gegaan moet worden door instanties. Ook op de website van de rijksoverheid is veel informatie te vinden www.rijksoverheid.nl

  • Jouw dossier

Het gezinshuis maakt bij iedere plaatsing een online dossier aan. Dit systeem voldoet aan de NEN7510 en ISO 27002 voorwaarden. 
Alleen noodzakelijke persoonsgegevens van jou worden hier in vastgelegd. Daarnaast bewaart het gezinshuis hierin informatie die noodzakelijk is voor de hulpverlening. Zaken als de beschikking, het hulpverleningsplan, evaluaties, gespreksverslagen en rapportages van school of andere noodzakelijke correspondentie worden hier veilig in bewaard.

  • Toegang tot het dossier.

Alleen de gezinshuisouders en hulpverleners die met jou werken hebben toegang tot dit dossier. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert in het dossier kijken. Vanaf 12 jaar mag jij zelf ook in het dossier kijken, hiervoor kun je inzage aanvragen. 
De wettelijke vertegenwoordiger van een kind dat jonger is dan 16 jaar heeft ook recht op inzage in het dossier. Als je 16 jaar of ouder bent dan beslis jij zelf of de wettelijk vertegenwoordiger in jouw dossier mag kijken. Hiervoor moet jij dan toestemming geven. 

  • Informatie verstrekken

Het gezinshuis mag in principe geen informatie doorgeven aan derden zonder toestemming van degene waar de informatie over gaat.  Er zijn een aantal situaties waarin dat wel mag, deze staan in de wet beschreven.

  • Bewaartermijn

Jouw dossier wordt volgens de wet 20 jaar bewaard, tenzij het volgens de wet langer of korter bewaard moet worden.

  • Aanpassen van gegevens

Als je meent dat er onvolledige, niet relevante of onjuiste gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, verwijdering of aanvulling. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek in dienen bij de gezinshuisouders. Dat kan per brief of per mail.