Gezinshuis Bloem is SKJ geregistreerd als Jeugd- en gezinsprofessional.
Registratienummer: 140016447

Gezinshuis Bloem is kandidaathouder van het keurmerk gezinshuizen van de Rudolphstichting.  

"Een essentieel aspect van het kwaliteitssysteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn. Het Keurmerk Gezinshuizen wil goede kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren die wonen in een gezinshuis. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden.Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk  te maken."

(bron: Rudolphstichting)