Gezinshuis Bloem is SKJ geregistreerd als Jeugd- en gezinsprofessional.
Registratienummer: 140016447