Gedragswetenschappelijk en behandeling.

Gezinshuis Bloem werkt structureel samen met een vaste gedragswetenschapper en behandelcoördinator.  Deze levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.  Hij of zij beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek bij kinderen/jongeren, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert naar aanleiding van de uitkomsten.  Hij of zij overziet de voortgang en waarborgt de juiste ontwikkeling voor het kind. Daarnaast helpt hij of zij onze inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid  te bevorderen, door middel van inhoudelijke begeleiding en consultatie.

Vrijwilligers

Wij werken met elkaar samen op basis van kwaliteit, kennis, kunde en vertrouwen. Dat betekent dat ook alle vrijwillige medewerkers in ons huis zich houden aan onze gedrags-en geheimhoudingscode. Sterker nog, zij tekenen hiervoor!  Iedere vrijwilliger is tevens in het bezit van een geldig VOG.

GEZOCHT; begeleider die onze kinderen 1x per maand of aan het begin en einde van vakanties naar hun logeergezin wil brengen of halen met de auto. 
Neem snel contact op via het formulier.

Vertrouwenspersoon en klachten

Onze onafhankelijke vertrouwenspersoon geeft informatie als er vragen zijn over rechten en plichten. Zij weet alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd. Minimaal 4 keer per jaar bezoekt de vertrouwenspersoon ons gezinshuis, zo houden we de drempel om extern hulp te vragen zo laag mogelijk. Daarnaast zijn haar contactgegevens direct beschikbaar in ons huis, op een plek waar een kind privé en zonder gezien te worden toegang heeft als hij of zij dat wil. 

De vertrouwenspersoon helpt onze kinderen en hun ouders bij het bespreekbaar maken van onvrede met ons als hulpverlener. Of ondersteunt hen bij het indienen van een klacht als we er, ondanks alle goede wil, samen niet uitkomen.
Onze vertrouwenspersoon bij Zorgbelang is bereikbaar via de website: www.zorgbelang.nl of via telefoon: 088-9294000. 
Vraag naar de vertrouwenspersoon van gezinshuis Bloem. 
Vertrouwenspersoon en klachten

Onze onafhankelijke vertrouwenspersoon geeft informatie als er vragen zijn over rechten en plichten. Zij weet alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd. Minimaal 4 keer per jaar bezoekt de vertrouwenspersoon ons gezinshuis, zo houden we de drempel om extern hulp te vragen zo laag mogelijk. Daarnaast zijn haar contactgegevens direct beschikbaar in ons huis, op een plek waar een kind privé en zonder gezien te worden toegang heeft als hij of zij dat wil. 

De vertrouwenspersoon helpt onze kinderen en hun ouders bij het bespreekbaar maken van onvrede met ons als hulpverlener. Of ondersteunt hen bij het indienen van een klacht als we er, ondanks alle goede wil, samen niet uitkomen.
Onze vertrouwenspersoon bij Zorgbelang is bereikbaar via de website: www.zorgbelang.nl of via telefoon: 088-9294000. 
Vraag naar de vertrouwenspersoon van gezinshuis Bloem. 
Klachtenregeling

Als je er samen met de gezinshuisouders en/of de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg via mail naar: [email protected] of via de website www.klachtenportaalzorg.nl


Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken. 


Gezinshuis Bloem is een volledig zelfstandig gezinshuis. We werken samen met gemeenten en instellingen door heel Nederland door middel van maatwerkcontracten. Daarnaast hebben wij een raamovereenkomst met alle gemeenten binnen de regio Rivierenland en werken we samen met Pluryn. 
Ook met ons samenwerken?  Laat het ons weten, dan kijken we gezamenlijk naar wat het beste is voor de kinderen.